YAPAY KAUÇUK ÜRETİMİ

1826'da Micheal Faraday polimerler adı verilen molekül sınıfını bilmemesine karşın, doğal kauçuğun İZOPREN adlı bir kimyasal bileşiğin birimlerinden oluştuğunu buldu. Daha sonra Fransız ve Alman kimyacılar izoprenin nasıl kauçuğa dönüştürülebileceğini göstermişlerdir. Savaş yıllarında ABD Asya kauçuklarını kaybetme olasılığına karşı yapay kauçuk üretimi ve araştırma-geliştirme projesine atom bombasına ayırdığı kaynak kadar para ayırmıştır. 1960 yılından sonra birçok ülke yapay kauçuk üretimine başlamıştır. Stiren-butedien kauçuğu günümüzde üretilen en önemli yapay kauçuktur. İzopreni polimerleştirerek doğal kauçuğun yapımı, stiren-butedien kauçuğundan daha pahalıdır ancak konusunda dışa bağımlı kalmak istemeyen Rusya'nın ilgisini hala çekmektedir. Yüksek kimyasal direnç için kullanılan policloropren ya da neopren ve yüksek sıcaklıklar için kullanılan silikon,yağlar için nitril ya da akrilonitril silikon kauçuklar bunlara örnek gösterilebilir.

Makale tarihi: 21.02.2018

Ek Bilgiler:

Ek Bilgi Tarihi:

Menü